Hotărârea Curții (camera a treia) din 14 aprilie 2011.#Mensch und Natur AG împotriva Freistaat Bayern.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.#Articolul 249 al patrulea paragraf CE - Acte ale instituțiilor - Decizie a Comisiei adresată unui particular - Regulamentul (CE) nr. 258/97 - Aliment sau ingredient alimentar nou - Decizia 2000/196/CE - «Stevia rebaudiana Bertoni: plante și frunze uscate» - Refuzul autorizării introducerii pe piață - Efecte în privința altei persoane decât destinatarul.#Cauza C-327/09. Hotărârea Curții (camera a treia) din 14 aprilie 2011.