Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/816 av den 12 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker