Cauza T-312/07: Hotărârea Tribunalului din 12 octombrie 2011 — Dimos Peramatos/Comisia ( „Contribuție financiară acordată în favoarea unui proiect în domeniul mediului — LIFE — Decizie de recuperare parțială a sumelor plătite — Determinarea obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul proiectului finanțat — Încredere legitimă — Obligație de motivare” )