Cauza T-296/11 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 29 iulie 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Comisia [ „Măsuri provizorii — Concurență — Solicitare de informații — Articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței” ]