Cauza T-415/12: Acțiune introdusă la 14 septembrie 2012 — Xeda International și alții/Comisia