Comisia/Grecia Hotărârea Curții (camera a șaptea) din 25 martie 2010. # Comisia Europeană împotriva Republicii Elene. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie - Netranspunere în termenul prevăzut. # Cauza C-169/09. TITJUR