Adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008