Întrebare scrisă E-7001/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) adresată Comisiei. Programul transfrontalier Interreg III în Irlanda