Comunicare a Autorității de Supraveghere a AELS în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din actul menționat la punctul 64a din anexa XIII la Acordul privind SEE [Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare]