Întrebare scrisă E-008699/11 Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro