EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 227/2014 2014 m. spalio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė) [2015/1451]