Cauza T-375/10: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2010 — Hansa Metallwerke și alții/Comisia