C-349/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. február 12-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minister Finansów kontra Oil Trading Poland sp. z o.o. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jövedéki adók — A 92/12/EGK és a 2008/118/EK irányelv — Hatály — Ásványolajok és energiatermékek — Nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként felhasznált kenőolajok — Kizártság — Az energiatermékek felhasználására kivetett, a tagállam által a harmonizált jövedéki adó rendszere sajátos szabályainak megfelelően előírt jövedéki adó — A „határátlépéshez kapcsolódó alakiságok” fogalma — EUMSZ 110. cikk — A Közösségen belüli beszerzés egyes eseteiben a belföldi piacon beszerzett termékekre vonatkozó határidőnél rövidebb fizetési határidő)