Protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 januari 2010