Proces-verbal al ședinței de marți 19 ianuarie 2010