Notulen van de vergadering van dinsdag 19 januari 2010