Протокол от заседанието от вторник 19 януари 2010 г.