Cauza T-176/10: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2011 — Seven/OAPI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) [ Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SEVEN FOR ALL MANKIND — Mărci comunitare și internaționale figurative anterioare care cuprind elementul verbal seven — Motiv relativ de refuz — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 ]