Întrebare scrisă E-010519/11 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) adresată Comisiei. Încălcarea drepturilor omului în Turcia