Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 256/2012 al Comisiei din 22 martie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină