Decyzja Rady z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie mianowania oraz zmiany na stanowisku członka rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego