Written question E-000399/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Tnejn u għoxrin persuna neqsin wara n-nawfraġju ta’ “Hasan Reis” — bastiment Tork li kien involut fi traffikar tal-bnedmin - lil hinn minn Korfù