Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. listopadu 2006. # Fabien Nemec proti Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy - Francie. # Sociální zabezpečení migrujících pracovníků - Článek 42 ES - Nařízení (EHS) č. 1408/71- Článek 58 - Příspěvek ve prospěch pracovníků vystavených působení azbestu - Výpočet peněžitých dávek - Odmítnutí zohlednit mzdy obdržené v jiném členském státě. # Věc C-205/05. Nemec TITJUR