Comunicare a Comisiei catre Consiliu Și Parlamentul European - Raport bienal privind cadrul special de asistenţă pentru furnizorii ACP tradiţionali de banane SEC(2010)331