Cauza C-565/10: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 iulie 2012 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Articolele 3, 4 și 10 — Sistem de colectare — Tratare secundară sau echivalentă — Stații de epurare — Eșantioane reprezentative)