Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Wielkopolskie Autovehicule, Polonia Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/004 PL/Wielkopolskie Autovehicule, Polonia) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))