Întrebare scrisă E-009285/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Tratarea efluenților în industria codului