Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2003 af 29. april 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand