COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind parteneriatul european pentru inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”