Întrebare scrisă E-6123/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Protejarea libertăţii presei în Grecia