Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 319/2012 al Comisiei din 13 aprilie 2012 de adăugare la cotele de pescuit pentru 2012 a anumitor cantități reținute în anul 2011 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului