Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO C 63, 13.3.2010