Întrebare scrisă E-000247/11 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) adresată Comisiei. Definiția termenilor din directiva privind detașarea lucrătorilor în cadrul aceleiași companii