2012/230/UE: Decizia Comisiei din 18 aprilie 2012 de prelungire a perioadei menționate la articolul 114 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește dispozițiile de drept intern referitoare la conținutul maxim admisibil de cadmiu din îngrășăminte notificate de Regatul Suediei în conformitate cu articolul 114 alineatul (5) din TFUE [notificată cu numărul C(2012) 2461] Text cu relevanță pentru SEE