Întrebare scrisă E-003220/11 Herbert Reul (PPE) adresată Comisiei. Precizări în legătură cu întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000153/2011 – energia hidraulică