Mål T-39/18: Talan väckt den 25 januari 2018 – VF mot ECB