Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Irskem (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))