Raportul privind conturile anuale ale Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile oficiului