Cauza C-595/18 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 ianuarie 2021 – The Goldman Sachs Group Inc./Comisia Europeană, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl [Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice – Împărțire a pieței în cadrul unor proiecte – Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Articolul 23 alineatul (2) – Imputabilitatea comportamentului ilicit al unei societăți alteia – Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive – Entitate care controlează 100 % din drepturile de vot asociate acțiunilor unei alte societăți]