Întrebare scrisă E-003829/11 Godfrey Bloom (EFD) adresată Comisiei. TVA în Regatul Unit și Kittel