Întrebare scrisă E-002083/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Lipsa unor formule adecvate pentru produsele dietetice