DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie (06781/2019 - C8-0134/2019 -2017/0107(NLE)) Výbor pro mezinárodní obchod Zpravodajka: Eleonora Forenza