Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE