Hotărârea Tribunalului (camera a doua) din 15 martie 2011. # Ifemy’s Holding GmbH împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Dada & Co. kids - Marca națională verbală anterioară DADA - Motiv relativ de refuz - Lipsa utilizării serioase a mărcii anterioare - Articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]"). # Cauza T-50/09. Ifemy's/OHMI-Dada & Co Kids (Dada & Co. kids) TITJUR