COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CĂTRE CONSILIU INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE (IPA)REVIZUIRE A CADRULUI FINANCIAR INDICATIV MULTIANUAL PENTRU PERIOADA 2012-2013