Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene