Decizia Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală [notificată cu numărul C(2008) 669] (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE) (2008/185/CE)