2012/438/UE: Decizia Consiliului din 24 iulie 2012 de numire a unui membru finlandez în cadrul Comitetului Economic și Social European