Întrebare scrisă E-009848/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Plângere din cauza unei suspiciuni de dumping în sectorul serviciilor de handling