Întrebare scrisă E-011987/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Apatrizii care locuiesc în Regatul Unit